Chính sách quyền riêng tư của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát

1. Mục đích và phạm vi áp dụng
Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bởi Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát trong quá trình tiến hành chiến dịch quảng cáo và cung cấp dịch vụ xây dựng hoàn thiện công trình. Chính sách này đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm.

2. Thu thập thông tin cá nhân
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và liên quan đến việc cung cấp dịch vụ xây dựng và báo giá cho khách hàng. Các thông tin thu thập có thể bao gồm tên họ, số điện thoại, địa chỉ và email. Công ty cam kết không thu thập thông tin nhạ sensitive như số tài khoản ngân hàng hay thông tin thẻ tín dụng trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng.

3. Sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ xây dựng và báo giá theo yêu cầu của khách hàng. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ khi có yêu cầu pháp luật.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Công ty sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong môi trường an toàn và chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu và có quyền truy cập thông tin cá nhân.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với b

ên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau đây:
– Khi có yêu cầu pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.
– Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản và sự an toàn của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát, khách hàng và công chúng.

6. Lưu trữ thông tin cá nhân
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đã nêu trong chính sách này. Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin đó một cách an toàn.

7. Quyền của khách hàng
Khách hàng có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình. Khách hàng cũng có quyền rút lại sự đồng ý cho phép sử dụng thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền này, khách hàng có thể liên hệ với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát qua thông tin liên hệ đã được cung cấp.

8. Cập nhật chính sách
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát có quyền cập nhật chính sách quyền riêng tư này từ thời gian này đến thời gian khác. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của công ty và có hiệu lực ngay khi được công bố.

Chính sách quyền riêng tư này sẽ đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và sử dụng một cách có trách nhiệm. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tiến Lộc Phát cam kết tuân thủ chính sách này và đảm bảo rằng tất cả nhân viên cũng như bên thứ ba liên quan đến công ty sẽ tuân thủ các nguyên tắc và quy định trong chính sách này.